O nás

Naše gynekologicko-porodnická praxe byla otevřena 17.11.1993 jako první NOVĚ vzniklá ordinace na okrese Domažlice v Dukelské ul. 96 v Domažlicích v rekonstruovaných prostorách kanceláří bývalého ředitelství Okresního průmyslového podniku. Od 1. ledna 2000 jsme se posunuli blíže centru města do prostor Lékařského centra v Kostelní ul. s lékárnou v přízemí.

V červenci 2010 následoval přesun do nově zrekonstruovaných a podstatně větších prostor v Kozinově 45 těsně vedle nové budovy VZP.

Od samého začátku jsme poskytovali široké spektrum služeb ambulantního zdravotnického zařízení včetně ultrazvuku. Postupem času jsme toto spektrum ještě rozšiřovali o některé malé operativní zákroky, těhotenské cvičení a kardiotokografické vyšetření těhotných v posledním měsíci před porodem, antikoncepční poradnu i poradnu pro ženy v přechodu. Od vzniku ordinace pracuje v ordinaci jeden lékař MUDr. Tomáš Budka a od roku 2008 pak i lékařka, v současné době od 1. května 2022 MUDr. Simona Píšová. Dalším významným datem je pro ordinaci 1.1.2012, kde se ordinace transformovala do podoby právnické osoby GYNEKOLOGIE DOMAŽLICE s.r.o. A konečně v květnu 2014 získala firma GYNEKOLOGIE DOMAŽLICE s.r.o. certifikaci kvality ISO 9001.

Vybavení ordinace


Kardiotokografický přístroj BTL Fetalcare.

 

Organizace ordinační doby

Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili  s chodem naší ordinace. Je založena na systému objednávání – telefonickém nebo osobním. Jedná-li se o preventivní prohlídku, učiňte tak vždy nejméně s dvoutýdenním předstihem, pokud jde o kontrolu po léčbě či jinou plánovanou prohlídku (těhotné, dispenzární prohlídky, atd.), dostavte se dle doporučení lékaře.

Pro akutní stavy máme vyhrazenu pondělí - pátek 8 - 8.30h, příp. pondělí a středa 13.30-14h. V naléhavých případech vždy po telefonické konzultaci na tel. 379 722 236.

V zájmu Vaší plné spokojenosti a rychlosti Vašeho ošetření je tyto zásady dodržovat.

MUDr. Tomáš Budka
 

Ordinace Domažlice

MUDr. Tomáš Budka (*1963)MuDr. Tomas Budka

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, po promoci v r.1987 nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Domažlice, kde pracoval až do r. 1993 jako sekundární lékař a sonografista a v r. 1990 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Až do konce roku 2006 na tomto oddělení i sloužil i operoval. 17.11.1993 otevřel v Domažlicích v té době první nově vzniklou soukromou lékařskou praxi. Doposud odvedl přes tisíc porodů a provedl stovky malých i velkých gynekologických operací. Je členem několika odborných lékařských společností a 8 let pracoval v představenstvu Okresního sdružení České lékařské komory v Domažlicích.

Je známý jako dlouholetý manažer basketbalistů Jiskry Domažlice a sám jako činný aktivní sportovec. Jeho velkou zálibou je fotografování, ordinace v Domažlicích je vyzdobena autorskými snímky hlavně krajinářské fotografie a fotografie architektury. Velkou láskou je i hudba, pasivní i aktivní, vycházející z pevné rodinné tradice.

MUDr. Simona PÍŠOVÁMuDr. Simona Pisova

Rodačka z Domažlic, promovala na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v r. 2018, základní atestační kmen z gynekologie a porodnictví absolvovala na podzim 2021. V současné době vedle naší ordinace pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení Klatovské nemocnice.


 

MUDr. Zdeněk Kovář (*1951)MuDr. Zdenek Kovar

Promoval na LF UK Praha v roce 1975, po promoci nastoupil jako sekundární lékař na gyn.por. oddělení Nemocnice v Domažlicích, I. atestaci složil v r. 1979, II. atestace v roce 1987, poté působil ve funkci zástupce primáře a gyn. por. oddělení Nemocnice Domažlice vedl v letech 1997 až 2006 jako primář. V letech 2006-2018 nejprve jako majitel a pak lékař v soukromé gyn. ordinaci GynKov s.r.o. v Domažlicích.

Miloslava Váchalová (ženská sestra)MuDr. Pavla Faitova

Do r. 1995  pracovala jako porodní asistentka na porodnici v Domažlicích, kde odvedla samostatně stovky porodů. V r.1996 absolvovala kurs pro porordní asistentky, který ji opravňuje vést komplexní předporodní přípravu těhotných (těhotenské cvičení) a tuto přípravu také v naší ordinaci vede a organizuje.

Ve svém volném čase se věnuje zvelebování okolí rodinného domku, velmi ráda jezdí na kole (i do práce) a chodí s hůlkami. V zimě, pokud to sněhové podmínky dovolí, věnuje volné chvíle výletům na běžkách.
 

Marie Zvolánková (ženská sestra)

Pracovala 10 let na gyn. por. odd. Domažlické nemocnice a.s., pak do r. 2016 v zubní ordinaci MUDr. B. Vlka a od března 2016 se vrátila k původnímu oboru v naší ordinaci. Je velmi komunikativní, empatická, u klientek oblíbená. 


V ordinaci v Domažlicích klientky objednáváme.

Kozinova 45, 344 01 Domažlice, tel. 379 722 236

Ordinace DomazliceOrdinace Domazlice

 

 

Ordinace Poběžovice

MUDr.Tomáš Budka

Marie Zvolánková (zdravotní sestra)


V ordinaci v Poběžovicích klientky objednáváme na tel.čísle 603 226 913.

Vranovská 252, 345 22 Poběžovice, tel. 603 226 913

Ordinace PobezoviceOrdinace Pobezovice

 
 

 Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů (download)
 Příručku kvality (download)

TOPlist