O nás

Naše gynekologicko-porodnická praxe byla otevřena 17.11.1993 jako první NOVĚ vzniklá ordinace na okrese Domažlice v Dukelské ul. 96 v Domažlicích v rekonstruovaných prostorách kanceláří bývalého ředitelství Okresního průmyslového podniku. Od 1. ledna 2000 jsme se posunuli blíže centru města do prostor Lékařského centra v Kostelní ul. s lékárnou v přízemí.

V červenci 2010 následoval přesun do nově zrekonstruovaných a podstatně větších prostor v Kozinově 45 těsně vedle nové budovy VZP.

Od samého začátku jsme poskytovali široké spektrum služeb ambulantního zdravotnického zařízení včetně ultrazvuku. Postupem času jsme toto spektrum ještě rozšiřovali o některé malé operativní zákroky, těhotenské cvičení a kardiotokografické vyšetření těhotných v posledním měsíci před porodem, antikoncepční poradnu i poradnu pro ženy v přechodu. Od vzniku ordinace pracuje v ordinaci jeden lékař MUDr. Tomáš Budka a od roku 2008 pak i lékařka, v současné době od února 2014 MUDr. Pavla Faitová. Dalším významným datem je pro ordinaci 1.1.2012, kde se ordinace transformovala do podoby právnické osoby GYNEKOLOGIE DOMAŽLICE s.r.o. A konečně v květnu 2014 získala firma GYNEKOLOGIE DOMAŽLICE s.r.o. certifikaci kvality ISO 9001.

Vybavení ordinace

MUDr. Faitová při ultrazvukovém vyšetření na USG přístroji ESAOTE MyLab 50.

Kardiotokografický přístroj BTL Fetalcare.

 

 

Organizace ordinační doby

Dovolte, abychom Vás v krátkosti seznámili  s chodem naší ordinace. Je založena na systému objednávání – telefonickém nebo osobním. Jedná-li se o preventivní prohlídku, učiňte tak vždy nejméně s dvoutýdenním předstihem, pokud jde o kontrolu po léčbě či jinou plánovanou prohlídku (těhotné, dispenzární prohlídky, atd.), dostavte se dle doporučení lékaře.

Pro akutní stavy máme vyhrazenu ordinaci v pondělí a ve středu ráno od 8.00 do 8.45 a odpoledne od 13.30 do 14.00 hod., ve čtvrtek od 8.00 do 8.30 a v pátek od 11.00 do 11.30 hod. Během ordinace MUDr. Faitové pak v úterý i pátek v 7.30 h. V naléhavých situacích v jinou dobu po telefonické či osobní konzultaci. V jiných případech (především předpisy receptů) kdykoli během ordinačních hodin, nejpozději však ½ hod. před koncem ordinační doby.

V zájmu Vaší plné spokojenosti a rychlosti Vašeho ošetření je tyto zásady dodržovat.

MUDr. Tomáš Budka
 

Ordinace Domažlice

MUDr. Tomáš Budka (*1963)MuDr. Tomas Budka

Vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, po promoci v r.1987 nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Domažlice, kde pracoval až do r. 1993 jako sekundární lékař a sonografista a v r. 1990 složil atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví. Až do konce roku 2006 na tomto oddělení i sloužil i operoval. 17.11.1993 otevřel v Domažlicích v té době první nově vzniklou soukromou lékařskou praxi. Doposud odvedl přes tisíc porodů a provedl stovky malých i velkých gynekologických operací. Je členem několika odborných lékařských společností a 8 let pracoval v představenstvu Okresního sdružení České lékařské komory v Domažlicích.

Je známý jako dlouholetý manažer basketbalistů Jiskry Domažlice a sám jako činný aktivní sportovec. Jeho velkou zálibou je fotografování, ordinace v Domažlicích je vyzdobena autorskými snímky hlavně krajinářské fotografie a fotografie architektury. Velkou láskou je i hudba, pasivní i aktivní, vycházející z pevné rodinné tradice.

MUDr. Pavla FaitováMuDr. Pavla Faitova

Vystudovala Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni a po promoci v r. 2003 nastoupila na ženské oddělení Nemocnice v Domažlicích. Pracovala samostatně na oddělení, operačním i porodním sále a v ambulanci Nemocnice. Vzhledem k plnění mateřských povinností složila atestaci z gynekologie a porodnictví v r. 2013 a zároveň získala specializovanou způsobilost v tomto lékařském oboru. Je členkou České gynekologicko-porodnické slopečnosti a několika jejich odborných sekcí.

Většinu volného času věnuje rodině a péči o zahradu svého rodinného domu.

MUDr. Zdeněk Kovář (*1951)MuDr. Zdenek Kovar

Promoval na LF UK Praha v roce 1975, po promoci nastoupil jako sekundární lékař na gyn.por. oddělení Nemocnice v Domažlicích, I. atestaci složil v r. 1979, II. atestace v roce 1987, poté působil ve funkci zástupce primáře a gyn. por. oddělení Nemocnice Domažlice vedl v letech 1997 až 2006 jako primář. V letech 2006-2018 nejprve jako majitel a pak lékař v soukromé gyn. ordinaci GynKov s.r.o. v Domažlicích.

Miloslava Váchalová (ženská sestra)MuDr. Pavla Faitova

Do r. 1995  pracovala jako porodní asistentka na porodnici v Domažlicích, kde odvedla samostatně stovky porodů. V r.1996 absolvovala kurs pro porordní asistentky, který ji opravňuje vést komplexní předporodní přípravu těhotných (těhotenské cvičení) a tuto přípravu také v naší ordinaci vede a organizuje.

Ve svém volném čase se věnuje zvelebování okolí rodinného domku, velmi ráda jezdí na kole (i do práce) a chodí s hůlkami. V zimě, pokud to sněhové podmínky dovolí, věnuje volné chvíle výletům na běžkách.
 

Marie Zvolánková (ženská sestra)

Pracovala 10 let na gyn. por. odd. Domažlické nemocnice a.s., pak do r. 2016 v zubní ordinaci MUDr. B. Vlka a od března 2016 se vrátila k původnímu oboru v naší ordinaci. Je velmi komunikativní, empatická, u klientek oblíbená. 


V ordinaci v Domažlicích klientky objednáváme.

Kozinova 45, 344 01 Domažlice, tel. 379 722 236

Ordinace DomazliceOrdinace Domazlice

 

 

Ordinace Poběžovice

MUDr.Tomáš Budka

Marie Zvolánková (zdravotní sestra)


V ordinaci v Poběžovicích klientky neobjednáváme.

Vranovská 252, 345 22 Poběžovice, tel. 603 226 913

Ordinace PobezoviceOrdinace Pobezovice

 
 

 Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů (download)
 Příručku kvality (download)

TOPlist